Każdy Uczestnik biorąc udział w danym biegu otrzymuje od Organizatora pakiet startowy którego zawartość jest podana przed każdym biegiem osobno.

 Po zakończonych biegach w „Serii PRIME” Organizator przyznaje nagrody i wyróżnienia:

 

6 KM   Seria PRIME

 

Mężczyźni                                                                       Kobiety

1 miejsce – 400 zł                                                      1 miejsce – 400 zł

2 miejsce – 300 zł                                                      2 miejsce – 300 zł

3 miejsce – 200 zł                                                      3 miejsce – 200 zł

4 miejsce – 100 zł                                                      4 miejsce – 100 zł

5 miejsce – 100 zł                                                      5 miejsce – 100 zł

 

 

12 KM   Seria PRIME

 

Mężczyźni                                                                       Kobiety

1 miejsce – 600 zł                                                       1 miejsce – 600 zł

2 miejsce – 500 zł                                                      2 miejsce – 500 zł

3 miejsce – 400 zł                                                      3 miejsce – 400 zł

4 miejsce – 300 zł                                                      4 miejsce – 300 zł

5 miejsce – 200 zł                                                      5 miejsce – 200 zł 

W „Serii PRIME” na dystansach 6 km i 12 km nagradzani będą najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Kategorie wiekowe – Mężczyźni                            Kategorie wiekowe – Kobiety

 

M-20 (wiek 16-29 lat)                                                                      K-20 (wiek 16-29 lat)

1 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   1 miejsce – nagroda rzeczowa

2 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   2 miejsce – nagroda rzeczowa

3 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   3 miejsce – nagroda rzeczowa

 

M-30 (30-39 lat)                                                                       K-30 (30-39 lat)

1 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   1 miejsce – nagroda rzeczowa

2 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   2 miejsce – nagroda rzeczowa

3 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   3 miejsce – nagroda rzeczowa

 

M-40 (40-49 lat)                                                                        K-40 (40-49 lat)

1 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   1 miejsce – nagroda rzeczowa

2 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   2 miejsce – nagroda rzeczowa

3 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   3 miejsce – nagroda rzeczowa

 

M-50+ (50 lat i więcej)                                                                      K-50+ (50 lat i więcej)

1 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   1 miejsce – nagroda rzeczowa

2 miejsce – nagroda rzeczowa                                                   2 miejsce – nagroda rzeczowa

3 miejsce – nagroda rzeczowa                                                      3 miejsce – nagroda rzeczowa

Po zakończonych biegach w „Serii ROOKIE” każdy zawodnik/czka otrzymuje upominek potwierdzający ukończenie biegu np. medal.

 

 

Klasyfikacja generalna trzech edycji „HUMAN MACHINE”

 

NAGRODA GŁÓWNA (po trzech edycjach)

Mężczyźni                                                                 Kobiety 

1 miejsce – 1000 zł                                                    1 miejsce – 1000 zł

2 miejsce – 750 zł                                                      2 miejsce – 750 zł

3 miejsce – 500 zł                                                      3 miejsce – 500 zł

 

(Największa ilość zdobytych punktów podczas trzech edycji)